IT služby
Energetické poradenství

Poradenský a odborný servis :

 • IT servis
 • Cloudové služby
 • Energetika a poradenství
 • Energetické audity


IT služby

Koordinujeme IT projekty a přinášíme inovativní technologie do Vaší každodenní rutiny. Řešíme technicky náročné situace, které implementujeme do Vašich pracovní procesů a navrhujeme infrastruktutu dle Vašich požadavků a nároku.  


Support & helpdesk

Profesionální podpora při řešení technicko-technologických požadavků. Profesionální a odborné IT služby.

Cloudové služby

Připravíme cloudové služby pro Vaše interní i externí aplikace a navrhneme nejhodnější alternativu pro chod Vašeho systému. 


Nastavení a řízení

Řídíme a nastavujeme softwarové produkty a dohlížíme nad jejich správnou činností. Řídíme a řešíme mimořádné situace.  

Plánování & evidování

Řešíme veškerou administrativu, Vy se o nic starat nemusíte. Aktualizujeme administrativu kolem Vašich služeb.


SPOTŘEBNĚ ENERGETICKÝ AUDIT

Více než 5 let se pohybujeme na energetickém trhu. Specializujeme se na úsporu energií pro města a obce v rámci celé ČR. 

 • aktuální cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který stanovuje ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí na následující období
 • současnou distribuční sazbu odběrného místa s ohledem na jeho funkcionalitu
 • u dvou-tarifních sazeb procentuální rozložení spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu
 • cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Tím se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie
 • jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem
 • celkovou spotřebu v daném odběrném místě bez ohledu na vysoký a nízký tarif

Na základě provedené analýzy každého odběrného místa bude navržena jeho optimální distribuční sazba, odpovídající podmínkám cenovému rozhodnutí ERÚ a konkrétní specifikaci daného místa spotřeby, včetně případného návrhu na změnu hodnoty proudového jističe u odběrných míst, kde výše spotřeby není adekvátní výši použitého jističe a účelu.

ENERGIE A++ PRO OBCE

Je cenově výhodným a jednoduchým řešením zajištění dodávek elektřiny a plynu bez závazků.

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ?

 • Atraktivní cenu
 • Smlouvu bez závazků, bez sankcí
 • Individuální podmínky
 • Individuální péči a poradenství

JAK TO FUNGUJE? 

Nakupujeme elektřinu a plyn za aktuální ceny den před vlastní dodávkou. Cenu za tuto službu si sjednáte s naším konzultantem. Cena služby se nemění, není závislá na ceně elektřiny ani plynu.

 • Aktuální ceny komodity (elektřiny / plynu)
 • Ceny za nákup na trhu a zákaznický servis
 • Stálého platu

U elektřiny trh stanovuje cenu na každou hodinu, pro plyn na každý den. Spotřeba v jednotlivých hodinách nebo dnech je buď skutečná nebo vypočtená.

​Na odběrném místě je instalováno buď měřidlo umožňující průběhové měření dodávky nebo je na odběrném místě instalováno měřidlo, které neumožňuje průběhové měření dodávky. Pro výpočet je pak použita metodika typových diagramů dodávek.

POSTUPNÝ NÁKUP PRO OBCE

Produkt vhodný pro obce a města, která chtějí aktivně sledovat vývoj na trhu a realizovat dílčí nákupní rozhodnutí s cílem maximalizovat potenciál úspor.

 • Možnost rozhodnout se kdy zafixovat cenu komodity
 • Smlouvu bez závazků, bez sankcí
 • Individuální podmínky
 • Individuální péči a poradenství

JAK TO FUNGUJE? 

 • Objednáváte energii v jednom až deseti nákupních krocích tak, aby jste pokryli svou celkovou roční spotřebu
 • Využíváte cenových změn na trhu a rozhodnutí o nákupu realizuje v momentě, kdy je cena příznivá
 • Pro další období tvoříte cenu sami, realizací nákupních kroků přes obchodní oddělení obchodníka
 • Prodejní ceny jsou aktualizovány a zveřejňovány vždy první pracovní den nového týdne a jsou zasílány na e-mail kontaktní osobě úřadu
 • Minimální nákupní krok je 10% z předpokládané roční spotřeby
 • Množství energie, které nenakoupíte do 15.12. aktuálního kalendářního roku pro rok následující, nakoupí sám obchodník první následující pracovní den za aktuálně platné ceny
 • Vám je vždy garantována maximální možná prodejní cena
 • Celková cena na následující období je pak dána průměrem ceny uskutečněných nákupů

Kontaktujte nás a pomůžeme Vám najít vhodné řešení!

Jsme tu pro Vás a v oblastech IT i energetiky umíme zázraky...

Petr Tvrdík

V naší společnosti jsme dlouhodobě řešili přechod vnitropodnikového systému do cloudu. Oslovili jsme řadu společností a právě TAXO business nám dokázala zajistit individuální řešení, které bylo pro naší výrobu to nejvhodnější. Palec nahoru!

Petr Tvrdík

Projektový manažer ZRUP Příbram a.s.

Tomáš Gazda

S příchodem nových technologií jsem požadoval komplexní řešení pro své klienty a dlouhodobě hledal řešení jak mít vše pod jednou střechou. Spravuji několik větších společností, které kladou důraz na kvalitu a bezpečnost svých dat. Nyní jsme konečně všichni spokojeni. Mohu jen doporučit!

Tomáš Gazda

Web Designer

Petra Tylichová

V naší obci jsme dlouhodobě řešili nepříznivou cenovou politiku korporátních společností, které si za běžné dodavatelské služby energií účtovali nepatřičné poplatky, které ve celkovém součtu znamenaly obrovské náklady. TAXO business přišel s ideálním řešením!

Petra Tylichová

starostka obce

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image